POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI A SUBJEKTŮM ÚDAJŮ. JAK SE BRÁNIT ZNEUŽÍVÁNÍ PRÁV?

zveme Vás na seminář

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
26.03.2020 09:00
Datum do:
26.03.2020 15:30
Místo konání:
EA hotel Populus
Druh:
seminář

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020. O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat.

Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.

Tým seminářů a konferencí Ekomonitor

 

Náhradní termín konání semináře je 14. října 2020.

Přednáší JUDr. Miloš Tuháček
advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí,spoluautor komentáře k zákonu
o svobodném přístupu k informacím

V květnu 2018 nabylo účinnosti nařízení GDPR o ochraně osobních údajů a zhruba rok poté
i nový český zákon o zpracování osobních údajů. Od 1. ledna 2020 zároveň začne platit zásadní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která zavádí informační příkaz, možnost přezkumného řízení a dává nové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů.Tyto legislativní změny přinesou obcím a dalším povinným subjektům a správcům údajů řadu sporných situací a problémů. Jasné výklady ke vztahu svobody informací a práva na ochranu osobních údajů přitom v mnoha případech nejsou zatím k dispozici. Pro jejich zodpovězení je určen tento seminář lektora, který zná problémy svobody informací i ochrany osobních údajů z praxe a rovněž o tématu dlouhodobě publikuje a přednáší.

V průběhu semináře se dozvíte odpovědi mj. na tyto otázky:
• Jak je to s poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury?
• Mění GDPR něco na právních důvodech poskytování informací veřejnosti?
• Brání něco poskytování záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí?
• Je možné na zasedání zastupitelstev sdělovat a nahrávat osobní údaje?
• Jak bude fungovat informační příkaz?
• Zrychlí přezkumné řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů poskytování informací?
• Dá se nějak bránit zneužívání práva na informace ze strany veřejnosti a zneužívání práva
na přístup k osobním údajům (např. na poskytnutí kopií)?
• Lze žádosti o informace a o osobní údaje zpoplatňovat?

Seminář je určen:
• povinným subjektům, tedy zejm. orgánům státní správy, obcím, krajům, právnickým a fyzickým osobám vykonávajícím působnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím a subjektům založeným, zřízeným, řízeným nebo pověřeným orgány státu, krajů či obcí
• osobám, které jsou povinny poskytovat osobní údaje veřejnosti
• správcům údajů, které čelí žádostem subjektů údajů o přístup k těmto údajům

Program semináře:
1. Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)
2. Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
3. Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
4. Co změnilo GDPR na právních důvodech poskytování informací?
5. Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím). Poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury
6. Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech a odměnách, práva dotčených subjektů
7. Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových informacích pro jednání zastupitelstev a v nahrávkách z jednání zastupitelstev (nutnost osobní údaje anonymizovat)
8. Informační příkaz namísto soudních sporů od ledna 2020
9. Přezkumné řízení v souvislosti s poskytováním informací před Úřadem pro ochranu osobních údajů od ledna 2020
10. Zpoplatňování žádostí o informace a žádostí o přístup
11. Obrana proti šikanózním žádostem veřejnosti a subjektů údajů

Přiložené soubory