Vodní zákon a novela stavebního zákona

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
01.04.2020 09:00
Datum do:
01.04.2020 15:30
Místo konání:
EA hotel Populus v Praze
Druh:
seminář

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020. O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat.

Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.

Tým seminářů a konferencí Ekomonitor

 

NÁHRADNÍ TERMÍN SEMINÁŘE JE 9. ZÁŘÍ 2020

 

Vodní zákon a novela stavebního zákona

Vážené kolegyně a kolegové,

v době našeho semináře už budeme mít za sebou bezmála rok zkušeností s novelou stavebního zákona a s ní souvisejícími změnami ve vodním zákoně. Některé novinky nás už nepřekvapují nyní, v mnohém pořád ještě budeme složitě hledat cesty. Připravovaný seminář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního správního orgánu a přiblížil účel těchto ustanovení. Pokud pochopíme důvody, budeme mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.

- Ing. Pavel Koreček, člen výkladové komise Ministerstva zemědělství pro vodní zákon a související právní předpisy, vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí MěÚ Chrudim

V rámci semináře zazní mimo jiné:

úvod do problematiky
definice nových pojmů
změny ve vodním zákoně
závazná stanoviska
věcná práva k cizím věcem
práva k cizím věcem podle stavebního zákona
územní rozhodnutí
společné územní a stavební řízení
společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
ohlášení
stavební řízení
změny stavby před jejím dokončením
nařízení odstranění stavby
kolaudace staveb
povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla)
stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 10:30 Odborný program

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Odborný program

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:30 Odborný program

Přiložené soubory