Kvalita vnitřního prostředí

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
22.04.2020 09:00
Datum do:
22.04.2020 15:30
Místo konání:
EA hotel Populus
Druh:
seminář

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020. O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat.


Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.


Tým seminářů a konferencí Ekomonitor

 

Náhradní termín konání semináře je 23. září 2020.

 

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.
a
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Vás zvou na seminář

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavním tématem semináře jsou otázky zhoršující se kvality vnitřního prostředí budov v souvislosti se snižováním energetické náročnosti budov, tj. jejich utěsněním, bez následného dořešení větrání všech typů prostor – obytných, pobytových, pracovních, výrobních i nevýrobních.

 

8,30 – 9,00

registrace účastníků

9,00 – 9,45

Problematika vnitřního prostředí

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav

9,45 – 10,30

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž - legislativa

Ing. Zuzana Mathauserová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí, Státní zdravotní ústav

10,30 – 10,50

přestávka na kávu

10,50 –11,30

Kvalita vnitřního prostředí a měření jejích parametrů

Ing. Lucie Hellebrandová, ZÚ se sídlem v Ostravě

11,30 – 12,15

Vliv kvality vnitřního prostředí na zdraví lidí

MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ústav veřejného zdravotnictví

a preventivního lékařství 2. LF UK

12,15 – 13,00

oběd

13,00 – 13,45

Vnitřní prostředí moderních budov

prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT

13,45 – 14,20

Měření kvality vnitřního prostředí ve školách

Kateřina Kuklová, Česká rada pro šetrné budovy

14,20 – 15,00

 

Realizované studie měření kvality vnitřního prostředí

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav

15,00 – 15,15

diskuse a ukončení semináře

 

Přiložené soubory