Aktuální témata lesního hospodářství

zveme Vás na seminář

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
02.06.2020 09:00
Datum do:
02.06.2020 14:30
Místo konání:
Hotel Hesperia, Olomouc
Druh:
seminář

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020. O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat.


Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.


Tým seminářů a konferencí Ekomonitor

Náhradní termín konání semináře je 1. října 2020.

PROGRAM SEMINÁŘE

PŘEDNÁŠÍ

Mgr. Petr Dvořák
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství,

Ministerstvo zemědělství

V rámci semináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy
na úseku lesního hospodářství konkrétně zejména s:

Novelou lesního zákona

č. 90/2019 Sb., kterou se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

č. 314/2019 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novelou zákona

č. 206/2019 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30     REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9,30 - 11,30   ODBORNÝ PROGRAM
11,30 - 12,10 OBĚD

12,10 - 14,10 ODBORNÝ PROGRAM

14,10 - 14,30 DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE

Vzdělávací program semináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod čísly akreditací  AK/PV-511/2019 a AK/VE-322/2019.

Přiložené soubory