Azbest

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
11.06.2020 09:00
Datum do:
11.06.2020 15:00
Místo konání:
EA hotel Populus
Druh:
seminář

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020. O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat.


Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.


Tým seminářů a konferencí Ekomonitor

 

Náhradní termín konání semináře je 25. listopadu 2020.

 

Seminář přinese informace o způsobu nakládání s azbestovým odpadem a kontaminovanými materiály. Vysvětlí, proč je důležité zjišťovat přítomnost azbestu v ovzduší budov, jak se měření provádí, jakou legislativou se řídí, a jak se k měření přistupuje v praxi.

Seminář je určen pro: Investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.

8:30-9:00

Registrace účastníků

9:00-9:45

Nakládání s azbestovými materiály a odpady

9:45-10:30

Zkušenosti ČIŽP s nakládání s odpady obsahující azbest

10:30-10:45

Přestávka na občerstvení

10:45-11:30

Národní profil azbestu ČR zpracovaný SZÚ ve spolupráci s WHO

11:30–12:30

Přestávka na oběd

12:30-13:15

Zdravotní rizika azbestu a požadavky na řádnou sanaci azbestových materiálů

13:15-14:00

Předdemoliční průzkum staveb z pohledu výskytu azbestu
a realizace supervizní činnosti při sanaci staveb s výskytem materiálů na bázi azbestu

14:00-14:45

Odběry vzorků ovzduší pro stanovení azbestu

14:45-15:00

Diskuse

15:00

Ukončení semináře

 

Úplný program a závazná přihláška budou uveřejněny v průběhu března.