Vodní zákon a novela stavebního zákona

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
09.09.2020 09:00
Datum do:
09.09.2020 15:30
Místo konání:
Praha, Interhotel Olympik - Sokolovská 138
Druh:
seminář

POZOR! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

seminář se uskuteční v Interhotelu Olympik, v sále Olymp - Sokolovská 138

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘE USKUTEČNÍ ONLINE.

Vodní zákon a novela stavebního zákona

Vážené kolegyně a kolegové,

v době našeho semináře už budeme mít za sebou bezmála rok zkušeností s novelou stavebního zákona a s ní souvisejícími změnami ve vodním zákoně. Některé novinky nás už nepřekvapují nyní, v mnohém pořád ještě budeme složitě hledat cesty. Připravovaný seminář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního správního orgánu a přiblížil účel těchto ustanovení. Pokud pochopíme důvody, budeme mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.

- Ing. Pavel Koreček, člen výkladové komise Ministerstva zemědělství pro vodní zákon a související právní předpisy, vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí MěÚ Chrudim

V rámci semináře zazní mimo jiné:

- úvod do problematiky
- definice nových pojmů
- změny ve vodním zákoně
- závazná stanoviska
- věcná práva k cizím věcem
- práva k cizím věcem podle stavebního zákona
- územní rozhodnutí
- společné územní a stavební řízení
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ohlášení
- stavební řízení
- změny stavby před jejím dokončením
- nařízení odstranění stavby
- kolaudace staveb
- povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla)
- stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
- povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
- vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 10:30 Odborný program

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Odborný program

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:30 Odborný program

Přiložené soubory