Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

Zveme Vás na seminář.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
10.09.2020 09:00
Datum do:
10.09.2020 14:30
Místo konání:
hotel Tristar, Praha
Druh:
seminář

 

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ,

SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ V HOTELU TRISTAR, 

U SLUNCOVÉ 14, PRAHA 8

SÁL TRIBUN

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘE USKUTEČNÍ ONLINE.

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.,

ředitel legislativního odboru MŽP

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou podrobně seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018 (zákon č. 225/2017 Sb.), která zavedla dva nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona č. 100/2001 Sb. účinnou od 1. 11. 2017 (zákon č. 326/2017 Sb.), která provedla mnohé další podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA.

Účastníkům budou poskytnuty informace rovněž o významných změnách legislativy na úseku EIA, které jsou nyní v legislativním procesu, popřípadě ve stadiu přípravy. Aktuální je v této souvislosti zejména tzv. rekodifikace stavebního práva, tedy příprava nového stavebního zákona a tzv. změnového zákona – v rámci něho se předpokládají významné změny na úseku EIA a SEA. Oba zákony by měly být na počátku roku 2020 předloženy vládě.

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo: