Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
11.09.2020 09:00
Datum do:
11.09.2020 15:30
Místo konání:
Praha, Interhotel Olympik
Druh:
seminář

POZOR! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

seminář se uskuteční v Interhotelu Olympik, v sále Olymp - Sokolovská 138

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘE USKUTEČNÍ ONLINE.

VZORKOVÁNÍ PITNÝCH, PODZEMNÍCH A ODPADNÍCH VOD

přednáší

Ing. Pavel Bervic - AQUATEST a.s.
Ing. Ivo Šrámek - ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
Ing. Václav Šťastný - VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ TGM, v.v.i.

Pitné a odpadní vody

Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředía odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 2567, a další
Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování
Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů při odběrech
Péče o vzorky a transport do laboratoří
Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů
Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří
Podzemní vody

Saturovaná zóna
Obecný postup odběru vzorku (příprava a kontrola místa a bodu odběru, měření úrovně hladiny, čištění objektu, plnění vzorkovnic, dokumentace)
Prostředky a metody odběru
Nesaturovaná zóna
Seminář je určen především pracovníkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří
se zabývají vzorkováním pitných, podzemních a odpadních vod.

HARMONOGRAM SEMINÁŘE
  08:30 – 09:00 Registrace              10:40 – 12:30 Odborný program
  09:00 – 10:20 Odborný program  12:30 – 13:15 Oběd
  10:20 – 10:40 Přestávka              13:15 – 15:30 Odborný program

Přiložené soubory