Aktuální témata lesního hospodářství

Zveme Vás na seminář.

Datum od:
22.09.2020 09:30
Datum do:
22.09.2020 14:30
Místo konání:
Hotel Olympik, Praha
Druh:
seminář

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ,

SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ V HOTELU OLYMPIK, 

SOKOLOVSKÁ 13, PRAHA 8

SÁL OLYMP

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘE USKUTEČNÍ ONLINE.

PROGRAM SEMINÁŘE
PŘEDNÁŠÍ
Mgr. Petr Dvořák
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství,
Ministerstvo zemědělství

V rámci semináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy
na úseku lesního hospodářství konkrétně zejména s:

Novelou lesního zákona

  • č. 90/2019 Sb., kterou se mění zákon č. 289/1995 Sb.,
    o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
    ve znění pozdějších předpisů,

  • č. 314/2019 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novelou zákona

  • č. 206/2019 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30      REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9,30 - 11,30    ODBORNÝ PROGRAM
11,30 - 12,10  OBĚD
12,10 - 14,10  ODBORNÝ PROGRAM
14,10 - 14,30  DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE

Vzdělávací program semináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován
u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod čísly akreditací  AK/PV-511/2019 a AK/VE-322/2019.

Přiložené soubory