Stavební odpady

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
24.09.2020 09:00
Datum do:
24.09.2020 15:30
Místo konání:
změna na Praha, Interhotel Olympik - Sokolovská 138
Druh:
seminář

POZOR!

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ z důvodu vývoje epidemiologické situace včetně omezení ze stran zaměstnavatelů účastníků a přednášejících.

SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ 21. LEDNA 2021 NA MÍSTĚ, KTERÉ BUDE DOPLNĚNO POZDĚJI.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Petra Urbanová,   Ministerstvo životního prostředí

Legislativa v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady

• Prezentace bude zaměřená na stávající právní požadavky v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady, stejně jako na budoucí právní úpravu v této oblasti v souvislosti s přípravou nové odpadové legislativy. Shrne také požadavky a aktuální vývoj evropské legislativy pro stavební a demoliční odpady.

JUDr. Helena Jantačová,      OSVČ

Nakládání se stavebním odpadem ve vazbě na předpisy stavebního práva a předpisy na ochranu životního prostředí

• Příspěvek dodá pohled na právní předpisy aplikované v praxi včetně několika příkladů.

MUDr. Magdalena Zimová, CSc.,      Státní zdravotní ústav

Zdravotní rizika při nakládání se stavebními odpady

• Stavební odpady  patří mezi prioritní odpadové toky. POH ČR si dal jako jeden z cílů regulaci vzniku i využití stavebních a demoličních odpadů z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Uvolňování škodlivých látek do prostředí může negativně ovlivnit zdraví člověka přes všechny expoziční cesty. Metody hodnocení uvolňování škodlivých látek do prostředí nejsou dosud v České republice jednotně stanoveny oproti mnoha evropským státům. Vzhledem ke stanoveným cílům  oběhového hospodářství je nezbytné urychleně vypracovat  kritéria pro toxické látky v recyklovaných  materiálech  a metody jejich stanovení.

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.,      Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Recyklovatelnost stavebních materiálů a možnosti jejich využití ve stavebnictví

• Příspěvek bude zaměřen na recyklovatelnost stavebních materiálů, stavebních a demoličních odpadů a možnosti jejich dalšího využití především jako náhrady primárních zdrojů ve stavebnictví. Budou prezentovány jak výsledky dosud publikovaných výzkumů v této oblasti, tak i možnosti využití recyklovaných materiálů, které již byly přeneseny do praxe.

 

Přiložené soubory