VODNÍ A STAVEBNÍ ZÁKON PRO ZAČÁTEČNÍKY

Datum od:
30.09.2020 09:00
Datum do:
30.09.2020 15:30
Místo konání:
Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
Druh:
seminář

 

Vážené kolegyně a kolegové,

každodenní práce na vodoprávních úřadech nám přináší mnohá a mnohdy neočekávaná úskalí. Problematika vodního a stavebního práva je velmi složitá a správné „cesty“ ve správních řízení, jsou mnohdy stejně zakroucené jako paragrafy. Připravovaný seminář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního správního orgánu a přiblížil Vám účel těchto ustanovení. Pokud pochopíme důvody, budeme mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.

- Ing. Pavel Koreček, člen výkladové komise Ministerstva zemědělství pro vodní zákon a související právní předpisy, vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí MěÚ Chrudim

V rámci semináře zazní mimo jiné:
• úvod do problematiky
• vymezení pojmů
• správní řízení
• nakládání s vodami
• závazná stanoviska a souhlasy
• vodní díla
• stavební řízení
• společné územní a stavební řízení
• změny stavby před jejím dokončením
• nařízení odstranění stavby
• kolaudace staveb

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 10:30 Odborný program
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:30 Odborný program
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:30 Odborný program

Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo strono organizátorům doručeno nejpozději 25. září 2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.

Přiložené soubory