Aktuální témata lesního hospodářství

Zveme Vás na seminář.

Datum od:
01.10.2020 09:30
Datum do:
01.10.2020 14:30
Místo konání:
Hotel Hesperia, Olomouc
Druh:
seminář

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘE USKUTEČNÍ ONLINE.

PROGRAM SEMINÁŘE

PŘEDNÁŠÍ

Mgr. Petr Dvořák
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství,

Ministerstvo zemědělství

V rámci semináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy
na úseku lesního hospodářství konkrétně zejména s:

Novelou lesního zákona

  • č. 90/2019 Sb., kterou se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 314/2019 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novelou zákona

  • č. 206/2019 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30      REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9,30 - 11,30    ODBORNÝ PROGRAM

11,30 - 12,10  OBĚD

12,10 - 14,10  ODBORNÝ PROGRAM

14,10 - 14,30  DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE

Vzdělávací program semináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod čísly akreditací  AK/PV-511/2019 a AK/VE-322/2019.

Přiložené soubory