Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování

Tato akce byla zrušena.
Datum od:
24.11.2020 09:00
Datum do:
24.11.2020 14:30
Místo konání:
Praha, Interhotel Olympik - Sokolovská 138
Druh:
seminář

POZOR! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

seminář se uskuteční v Interhotelu Olympik, v sále Olymp - Sokolovská 138

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘE USKUTEČNÍ ONLINE.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování,
pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování.

Obsah semináře
Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu. Výklad se opírá o ústavně právní základy náhrad za omezení vlastnického práva, věnuje se praktickým otázkám spojeným s uplatněním náhrad a upozorňuje na úskalí jak na straně samospráv ohrožených náhradami, tak vlastníků pozemků dotčených omezeními.

Seminář se bude zabývat těmito tématy:
• vztah náhrady za omezení vlastnického práva k náhradě škody
• náhrady v případě zrušeného územního plánu
• lhůty pro uplatnění náhrad; promlčení
• možnosti obce zrušit či omezit zastavitelnost pozemků bez rizika náhrady
• aktivita vlastníka v procesu územního plánování jako podmínka pro přiznání náhrady
• rozsah náhrad a způsob prokázání jejich výše

Lektor
Mgr. Vítězslav Dohnal,
Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o.

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2008 působí jako advokát v Táboře. Ve své praxi se věnuje všem odvětvím práva. Specializuje se na správní a stavební právo, občanskoprávní spory a trestní právo. Zaměřuje se na tématiku územního plánování, a to zejména z pohledu soudního přezkumu. Zabývá se také otázkou náhrad za omezení vlastnického práva územními plány a stavebními uzávěrami. Je  spoluautorem komentáře ke správnímu řádu a k zákonům o přístupu k informacím.

Program
08,30 - 09,00 Registrace účastníků
09,00 - 11,00 Odborný program
11,00 - 11,20 Přestávka na kávu
11,20 - 13,15 Odborný program
13,15 - 14,15 Oběd
14,15 - 15,30 Diskuse

Přiložené soubory