Azbest

Datum od:
25.11.2020 09:00
Datum do:
25.11.2020 15:00
Místo konání:
Hotel Olympik, Praha
Druh:
seminář

VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.

A  STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ

PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ SEMINÁŘ

AZBEST

SE USKUTEČNÍ ONLINE FORMOU

Webinář přinese informace o způsobu nakládání s azbestovým odpadem a kontaminovanými materiály. Vysvětlí, proč je důležité zjišťovat přítomnost azbestu v ovzduší budov, jak se měření provádí, jakou legislativou se řídí, a jak se k měření přistupuje v praxi.

Webinář je určen pro: Investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


8:30-9:00


Registrace účastníků


9:00-09:45


Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.

Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s.

Inspekce zjištění výskytu azbestu v objektech
a následná sanace azbestové zátěže dle platné legislativy


9:45-10:30


Ing. Jan Mičan

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Přeprava a ukládání azbestového odpadu na příslušných
skládkách NO


10:30-10:45


Přestávka na občerstvení


10:45-11:30


Ing. Danuše Hráská

Česká inspekce životního prostředí

Zkušenosti ČIŽP s nakládáním s odpady obsahující azbest


11:30–12:30


Přestávka na oběd


12:30-13:15


MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Státní zdravotní ústav

Zdravotní rizika způsobená inhalací azbestových vláken


13:15-14:00


RNDr. Jana Habalová

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Odběry vzorků ovzduší pro stanovení početní koncentrace azbestových vláken


14:00-14:45


RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Státní zdravotní ústav

Národní profil azbestu ČR zpracovaný SZÚ ve spolupráci
s WHO


14:45-15:00


Diskuse


15:00


Ukončení webináře

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše