Stavební odpady

náhrada za seminář z 24. 9. 2020 v Interhotelu Olympik

Datum od:
21.01.2021 08:30
Datum do:
21.01.2021 15:00
Místo konání:
Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 14800 Praha 11 - Chodov
Druh:
seminář

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás na webinář Stavební odpady, který je pořádán jako náhrada za seminář, který se měl uskutečnit 24. září 2020 v Interhotelu Olympik.

Seminář bude probíhat vzhledem k epidemiologické situaci pouze on-line .

Více informací naleznete v přiložené pozvánce v sekci Organizační pokyny.

V případě dotazů prosím pište na e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz nebo volejte na 602 141 508.

Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře Stavební odpady je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: průběžné vzdělávání AK/PV-392/2020 a průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky AK/VE-266/2020. Účastníkům semináře i webináře bude zasláno osvědčení o absolvování.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

8:30 – 9:00

registrace

9:00 – 9:45

Mgr. Petra Urbanová, Ministerstvo životního prostředí

Legislativa v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady

  • Prezentace bude zaměřená na stávající právní požadavky v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady, stejně jako na budoucí právní úpravu v této oblasti v souvislosti s přípravou nové odpadové legislativy. Shrne také požadavky a aktuální vývoj evropské legislativy pro stavební a demoliční odpady.

9:45 – 11:15

JUDr. Helena Jantačová

Nakládání se stavebním odpadem ve vazbě na předpisy stavebního práva a předpisy na ochranu životního prostředí

  • Příspěvek dodá pohled na právní předpisy aplikované v praxi včetně několika příkladů.

11:15 – 12:00

přestávka

12:00 – 13:30

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav

Zdravotní rizika při nakládání se stavebními odpady

  • Stavební odpady patří mezi prioritní odpadové toky. POH ČR si dal jako jeden z cílů regulaci vzniku i využití stavebních a demoličních odpadů z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Uvolňování škodlivých látek do prostředí může negativně ovlivnit zdraví člověka přes všechny expoziční cesty. Metody hodnocení uvolňování škodlivých látek do prostředí nejsou dosud v České republice jednotně stanoveny oproti mnoha evropským státům. Vzhledem ke stanoveným cílům oběhového hospodářství je nezbytné urychleně vypracovat kritéria pro toxické látky v recyklovaných materiálech a metody jejich stanovení.

13:30 – 15:00

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Recyklovatelnost stavebních materiálů a možnosti jejich využití ve stavebnictví

  • Příspěvek bude zaměřen na recyklovatelnost stavebních materiálů, stavebních a demoličních odpadů a možnosti jejich dalšího využití především jako náhrady primárních zdrojů ve stavebnictví. Budou prezentovány jak výsledky dosud publikovaných výzkumů v této oblasti, tak i možnosti využití recyklovaných materiálů, které již byly přeneseny do praxe.

15:00

ukončení semináře

Změna programu vyhrazena

 

Přiložené soubory