Zákon o odpadech - webinář

Nová legislativa odpadového hospodářství přináší zásadní změnu, protože rozděluje předchozí zákon o odpadech na dva nové předpisy – zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Datum od:
09.02.2021 08:30
Datum do:
09.02.2021 15:30
Místo konání:
webinář
Druh:
seminář

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL,      vrchní ministerský rada odboru odpadů,     MŽP

Mgr. Ing. LADISLAV TRYLČ,      vedoucí oddělení zpětného odběru,            odbor odpadů, MŽP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení vzniku odpadu a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností je nově upraveno v samostatném zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře Zákon o odpadech - webinář je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: průběžné vzdělávání AK/PV-93/2020 a průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky AK/VE-57/2020. Účastníkům semináře bude zasláno osvědčení o absolvování.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se týče hlavních změn oproti předchozí právní úpravě, nový zákon o odpadech upravuje:

 • definice vybraných pojmů,
 • postupy, jimiž odpad přestane být odpadem,
 • problematiku nelegálně soustřeďovaného odpadu – tzv. černých skládek,
 • některé aspekty povolování zařízení,
 • provoz mobilních zařízení,
 • problematiku poplatku za ukládání odpadů na skládku a jeho rozdělení,
 • problematiku poplatku za komunální odpad,
 • problematiku možnosti zavádění motivačních systémů poplatků za komunální odpad,
 • činnost obchodníka a zprostředkovatele s odpady,
 • další oblasti.

Co se týče hlavních změn oproti předchozí právní úpravě, nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností upravuje:

 • rozšířenou odpovědnost výrobců za vybrané výrobky,
 • princip ekomodulace – „recyklační” příspěvky od výrobců kolektivnímu systému mají být upravovány na základě zejména recyklovatelnosti výrobku,
 • cíle sběru elektrozařízení přenesené na výrobce,
 • nové povinnosti kolektivních systémů,
 • další oblasti.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Přiložené soubory

Předběžná přihláška

*
*

účastník
vystavovatel
přednášející
autor plakátového sdělení

Formulář zasílám jako upozornění na změnu kontaktních údajů