Vodárenská biologie 2021

Zveme všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na již tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2021.
Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou prezentovat nové výsledky svých prací, referovat o zajímavých zkušenostech, řešených problémech, nových trendech apod., aby přihlásili do programu konference referáty a plakátová sdělení.

Datum od:
10.02.2021 09:00
Datum do:
11.02.2021 14:00
Místo konání:
v areálu Interhotelu Olympik, konkrétně hotel OLYMPIK CONGRESS sál Artemis (U Sluncové 14A, Praha 8, 186 76)
Druh:
konference
Vzhledem k tomu, že situace je letos úplně jiná než byla v loňském roce, i my jsme museli přistoupit k úpravě formy a podoby konference. Jelikož bychom konferenci rádi uspořádali, ale zároveň není jasné, jak se bude situace dále vyvíjet, jaká opatření budou po dobu konference platná, rozhodli jsme se konferenci pro účastníky uspořádat on-line.
Bude to tedy probíhat tak, že účastníci budou připojeni on-line a autoři, kteří budou na konferenci přednášet, budou přednášet buď on-line z práce, domova, případně z hotelu Olmypik, kde bude veškeré technické zázemí a přenos jejich přednášky zajistíme my.
Vyzýváme tedy autory, kteří ještě nepřihlásili své příspěvky na konferenci a chtějí tak učinit, aby nám své přihlášky poslali do pátku 13. listopadu 2020.

Konference se bude konat za dodržení všech potřebných bezpečnostních a hygienických opatření.

 

Programový výbor konference

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant konference

Mgr. Petr Pumann

Ing. Pavel Hucko, CSc.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

Ing. Dana Vejmelková, Ph.D.

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

Bc. Klára Petráková Kánská

Bc. Alena Pecinová

Pavla Hubená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ BLOKY KONFERENCE:

 • Legislativa a normy, ukazatele kvality vod
 • Biologické a mikrobiologické metody, metody molekulární biologie (teorie a praxe)
 • Mikroskopie, digitální fotografie, analýza obrazu v technologii vod
 • Hygiena vody, rizikové organismy, nové a méně známé patogeny
 • Detekční systémy a screeningové metody v hygieně vody
 • Sucho a péče o zdroje vody, mikropolutanty, sinice a rizikové organismy
 • Nádrže, rybníky a koupaliště, vodní toky
 • Biologie ve vodárenské praxi
 • Biologie v čistírenské praxi, biologie recyklovaných vod
 • Rezistentní organismy, geny rezistence
 • Aplikovaná hydrobiologie a mikrobiologie
 • Technologické procesy (ve vodárenství, čistírenství)
 • Riziková analýza (WSP, HACCP) ve vodárenství
 • Posterová sekce

 

Přiložené soubory

Předběžná přihláška

*
*

účastník
vystavovatel
přednášející
autor plakátového sdělení

Formulář zasílám jako upozornění na změnu kontaktních údajů