Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod

Datum od:
30.03.2021 09:00
Datum do:
30.03.2021 15:30
Místo konání:
SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ ONLINE
Druh:
seminář

přednáší
Ing. Pavel Bervic
AQUATEST a.s.
Ing. Ivo Šrámek
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
Ing. Václav Šťastný
 

Pitné a odpadní vody
• Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí
   a odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 2567, a další
• Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování
• Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, odpadní vody a uživatelské     systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů
   při odběrech
• Péče o vzorky a transport do laboratoří
• Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů
• Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří

Podzemní vody
• Saturovaná zóna
• Obecný postup odběru vzorku (příprava a kontrola místa a bodu odběru, měření úrovně hladiny, čištění     objektu, plnění vzorkovnic, dokumentace)
• Prostředky a metody odběru
• Nesaturovaná zóna

Seminář je určen především pracovníkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří
se zabývají vzorkováním pitných, podzemních a odpadních vod.

Tento seminář (a potvrzení o jeho absolvování) je uznáván jako dostačující každoroční vzdělávání pro recertifikaci Manažera vzorkování.

HARMONOGRAM SEMINÁŘE
08:30 – 09:00 Registrace                  10:40 – 12:30 Odborný program
09:00 – 10:20 Odborný program        12:30 – 13:15 Oběd
10:20 – 10:40 Přestávka                   13:15 – 15:15 Odborný program

Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo strono organizátorům doručeno nejpozději 24. března 2021. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.

Přiložené soubory

Předběžná přihláška

*
*

účastník
vystavovatel
přednášející
autor plakátového sdělení

Formulář zasílám jako upozornění na změnu kontaktních údajů