Aktuální témata lesního hospodářství

Zveme Vás na webinář a seminář

Datum od:
15.04.2021 09:30
Datum do:
15.04.2021 14:30
Místo konání:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Druh:
seminář

Aktuální témata lesního hospodářství

Přednáší: Mgr. Petr Dvořák

V rámci semináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy
na úseku lesního hospodářství konkrétně zejména s:

 • Novelou správního řádu a stavebního zákona ve vztahu k závazným stanoviskům podle lesního zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Problematikou ochranného pásma lesa
  • Otázka zohlednění smluv o vzdání se práva na náhradu škody podle § 2897 občanského zákoníku
 • Problematikou rozhodování v pochybnostech
  • Kdy je důvodné rozhodnout v pochybnostech, že nejde o pozemek určený k plnění funkcí lesa?
 • Otázkami souvisejícími s kůrovcovou kalamitou
  • Včasné neprovedení opatření k ochraně lesa
  • Překročení závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a osnov
 • Vjezdem do lesa
  • Posuzování vjezdu do lesa jako přestupku podle lesního zákona
  • Možnost umístění zákazové značky na účelovou komunikaci a jeho dopad
 • Otázkou legality záboru lesa pro účely farmového chovu zvěře

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9,30 - 11,30  ODBORNÝ PROGRAM
11,30 - 12,10 OBĚD
12,10 - 14,10 ODBORNÝ PROGRAM
14,10 - 14,30 DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Vzdělávací program semináře a webináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod čísly akreditací  AK/PV-511/2019 a AK/VE-322/2019.

 

PREZENČNÍ SEMINÁŘ PROBĚHNE POUZE POKUD TO EPIDEMIOLOGIKCÁ OPATŘENÍ DOVOLÍ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE BUDE JEDNAT O WEBINÁŘ.

Přiložené soubory