ENVIshop 2021

Datum od:
25.11.2021 09:30
Datum do:
25.11.2021 16:00
Místo konání:
Hotel Globus, Praha
Druh:
seminář

ENVISHOP 2021

Zveme Vás na již tradiční listopadovou akci Envishop, která i letos nabídne spoustu zajímavých přednášek včetně společenského večera, kde budete moci ochutnat vína společnosti EPS biotechnology, s.r.o.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

9:00 – 9:30

registrace účastníků

9:30 – 9:40

Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.

Úvodní slovo

9:40 – 10:00

Ing. Petr Beneš, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o.

Nové výzkumné projekty a jejich promítnutí do aktuální praxe

10:00 – 10:15

Ing. Martina Siglová, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o.

Klíčové novinky v oblasti kontaminace životního prostředí mikropolutanty

10:15 – 10:30

Dr. Ing. Monika Heřmánková, EPS biotechnology, s.r.o.

Úspěšné završení účasti EPS biotechnology v mezinárodních projektech EU Life - POREM a AGRISED

10:30 – 10:45

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., TU Liberec

Pokročilé real-time řízení a monitoring sanačních technologií – technické řešení

10:45 – 11:00

Mgr. Vendula Ambrožová, MEGA a.s.

Pokročilé real-time řízení a monitoring sanačních technologií – zkušenosti s praktickým nasazením technologie

11:00 – 11:15

přestávka na kávu

11:15 – 11:30

Ing. Zdeněk Varga, EPS biotechnology, s.r.o.

Představení unikátního poloprovozního bioreaktoru pro biomethanizaci oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku

11:30 – 11:45

Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., TU Liberec

Využití nanočástic ZnO pro omezení biofoulingu v membránových bioreaktorech

11:45 – 12:00

Ing. Karel Havlíček, TU Liberec

Vývoj nových typů nosičů biomasy pro post-treatment procesy na ČOV

12:00 – 13:10

oběd

13:10 – 13:40

Ing. Vojtěch Beneš, EPS biotechnology, s.r.o.

Molekulární biologie v aplikovaném potravinářském výzkumu

13:40 – 14:00

Ing. Adrienn Dallos, EPS Slovensko, s.r.o.

Choroby a chyby vína

14:00 – 14:20

Mgr. Jana Kratochvílová, EPS biotechnology, s.r.o.

Mikroorganismy v pivovarském provozu a jejich význam

14:20 – 14:40

Ing. Michaela Montalbano, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o.

Kvasinky jako zdroj nutričně zajímavých látek

14:40 – 14:50

přestávka na kávu

14:50 – 15:10

Ing. Eliška Sembolová, EPS biotechnology, s.r.o.

Kombinované enologické preparáty

15:10 – 15:30

prof. Ing. Pavel Dostálek, Ph.D., VŠCHT Praha

Význam SO2 v pivovarství

15:30 – 16:00

Ing. Vít Paulíček, EPS biotechnology, s.r.o.

Příspěvek z oblíbeného cyklu „teče to, dává to“

S kým spolupracujeme v enologii

16:15

diskuse, ukončení semináře

od 16:30

společenská část

(k hudbě budou servírována moravská a výzkumnická vína)

 

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše