Vodárenská biologie 2022

Zveme všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na již tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2022.

Datum od:
10.02.2022 09:00
Datum do:
11.02.2022 13:30
Místo konání:
Interhotel Olympik, Praha
Druh:
konference

Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou prezentovat nové výsledky svých prací, referovat o zajímavých zkušenostech, řešených problémech, nových trendech apod., aby přihlásili do programu konference referáty a plakátová sdělení. Věříme, že se nám opět podaří sestavit zajímavý odborný program a že tím pomůžeme k rozšíření a prohloubení Vašich znalostí.

 

Programový výbor konference

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant konference

Mgr. Petr Pumann

Ing. Pavel Hucko, CSc.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

Ing. Bc. Stanislav Gajdoš

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ BLOKY KONFERENCE:

 • Legislativa a normy z oblasti vodního hospodářství, ukazatele kvality vod a kalů, systém QA/QC, správná laboratorní praxe
 • Biologické a mikrobiologické metody, metody molekulární biologie (teorie a praxe)
 • Mikroskopie, digitální fotografie, analýza obrazu v teorii a praxi
 • Hygiena vod a dalších složek životního prostředí, rizikové organismy, nové a méně známé patogeny
 • Detekční systémy a screeningové metody v hygieně vody
 • Sucho a péče o zdroje vody, mikropolutanty, sinice a rizikové organismy
 • Nádrže, rybníky a koupaliště, vodní toky
 • Biologie ve vodárenské praxi
 • Biologie v čistírenské praxi, biologie recyklovaných vod
 • Rezistentní organismy, geny rezistence
 • Aplikovaná hydrobiologie a mikrobiologie
 • Technologické procesy (ve vodárenství, čistírenství)
 • Riziková analýza (WSP, HACCP) v technologiích
 • Posterová sekce

 

Konference proběhne buď prezenčně, on-line popřípadě kombinovaně (v případě omezení počtu účastníků) a vše se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády.

Přiložené soubory

Předběžná přihláška

*
*

účastník
vystavovatel
přednášející
autor plakátového sdělení

Formulář zasílám jako upozornění na změnu kontaktních údajů