Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod

Seminář a webinář je určen především pracovníkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří se zabývají vzorkováním pitných, podzemních a odpadních vod.

Datum od:
23.03.2022 09:00
Datum do:
23.03.2022 14:30
Místo konání:
Hotel Globus, Praha
Druh:
seminář

NA SEMINÁŘI A WEBINÁŘI PŘEDNÁŠÍ

Ing. Pavel Bervic (AQUATEST a.s.)

Jakub Meloun (ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM)

Ing. Ivo Šrámek (ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM)

 

Pitné a odpadní vody

 • Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí
  a odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 2567, a další
 • Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování
 • Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů při odběrech
 • Péče o vzorky a transport do laboratoří
 • Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů
 • Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří

Podzemní vody

 • Saturovaná zóna
 • Obecný postup odběru vzorku (příprava a kontrola místa a bodu odběru, měření úrovně hladiny, čištění objektu, plnění vzorkovnic, dokumentace)
 • Prostředky a metody odběru
 • Nesaturovaná zóna

 

PROGRAM

08:30 – 09:00

Registrace

09:00 – 10:20

Ing. Pavel Bervic

Podzemní vody

10:20 – 10:40

Přestávka

10:40 – 12:10

Jakub Meloun

Odpadní vody

12:10 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:30

Ing. Ivo Šrámek

Pitné vody

14:35

Ukončení semináře a webináře

 

změna programu vyhrazena

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory