Vodní a stavební zákon v praxi

Vážené kolegyně a kolegové,
Připravovaný seminář a webinář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního správního orgánu a přiblížil účel těchto ustanovení, a to včetně těch, která nabyla účinnosti v loňském roce. Pokud pochopíme důvody, budeme mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
24.03.2022 09:00
Datum do:
24.03.2022 15:00
Místo konání:
Hotel Globus, Praha
Druh:
seminář

Z důvodu neodkladné pracovní záležitosti přednášejícího pana Ing. Korečka jsme nuceni přesunout seminář "Vodní a stavební zákon v praxi" z 24. března 2022 na čtvrtek 9. června 2022. Místo konání bude stejné a bude zachována i forma, tzn. prezenční i online.

 

Odkaz na nový termín semináře: http://www.ekomonitor.cz/seminare/2022-06-09-vodni-a-stavebni-zakon-v-praxi#hlavni .

 

Ing. Pavel Koreček, vedoucí oddělení vodního hospodářství, MěÚ Chrudim

 

V rámci semináře a webináře zazní mimo jiné:

 • úvod do problematiky
 • definice základních pojmů
 • změny ve vodním zákoně
 • závazná stanoviska, souhlas
 • nakládání s vodami
 • odpadní vody
 • společné územní a stavební řízení
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • ohlášení
 • stavební řízení
 • změny stavby před jejím dokončením
 • nařízení odstranění stavby
 • kolaudace staveb

 

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00

registrace účastníků

09:00 – 10:30

odborný program

10:30 – 11:00

přestávka na kávu

11:00 – 12:30

odborný program

12:30 – 13:10

oběd

13:10 – 15:00

odborný program

15:05

ukončení semináře a webináře

 

Změna programu vyhrazena

Upozornění pro pracovníky samosprávných celků: program webináře Vodní a stavební zákon v praxi je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Účastníkům semináře a webináře bude vystaveno zasláno osvědčení o absolvování.

Pokyny k semináři: Počet účastníků pro prezenční účast je omezena 20 místy a bude se řídit v té době aktuálním usnesením vlády.

 

Přiložené soubory