Lowcost senzory

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. A STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ A WEBINÁŘ

Datum od:
21.04.2022 09:00
Datum do:
21.04.2022 16:00
Místo konání:
Hotel Globus, Praha
Druh:
seminář

Program semináře a webináře

8,30 – 9,00    Registrace účastníků
9,00 – 9,20    Mgr. Vojtěch Stráník, Ministerstvo životního prostředí
   Pohled MŽP na nízkonákladové senzory
9,20 – 10,00    Mgr. Lenka Pekařová, Státní zdravotní ústav
   Od kanárka k nanotechnologii
10,00 –10,40    Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., CDV v.v.i.,
   Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech

   Aplikace nı́zkonákladových senzorů pro měření́ kvality ovzduší́     v souvislosti s dopravními opatřeními
10,40 – 11,00    Přestávka na kávu
11,00 – 11,40    Assoc. Prof. George Biskos M. Sc., Ph.D., The Cyprus               Institute
   Tools in Aerosol Technology for Enabling Low-cost Air Quality       Monitoring
11,40 – 12,20    Ing. Petra Bauerová, Ph.D., ČHMÚ
   Dosavadní zkušenosti s nízkonákladovými senzory kvality             ovzduší
12,20 – 13,10    Oběd
13,10 – 13,50    doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., Slezská univerzita
   Návrh senzorové sitě ve vybraných městech
13,50 – 14,30    Mgr. Jiří Bílek, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava
   Dlouhodobé využívání senzorů v monitorovacích sítích
14,30 – 15,10    prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze
   Kvalita vnitřního prostředí v budovách s inteligentními                 systémy řízení provozu
15,10 – 15,50    RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav
   Senzory
15,50 – 16,00    Diskuse
16,00    Ukončení semináře a webináře

Změna programu je vyhrazena.

 

Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře a webináře „Lowcost Senzory“ bude předložen k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: průběžné vzdělávání úředníků a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků. Účastníkům semináře a webináře bude vystaveno a zasláno osvědčení o absolvování.

Přiložené soubory