Aktuální témata lesního hospodářství

Datum od:
22.09.2022 09:00
Datum do:
22.09.2022 15:00
Místo konání:
Hotel Globus, Praha
Druh:
seminář

přednáší
Mgr. Petr Dvořák
dlouholetý úředník státní správy lesů

 

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

V rámci semináře a webináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy na úseku lesního hospodářství zejména s:

 Novelou lesního zákona ohledně invazních nepůvodních druhů, využití nepůvodních dřevin a činnost pověřené osoby

 Problematikou ochranného pásma lesa
     • Souhlas s dotčením 50 m pásma lesa
     • Otázka zohlednění smluv o vzdání se práva na náhradu škody podle § 2897 občanského zákoníku

 Problematikou rozhodování v pochybnostech
     • Kdy je důvodné rozhodnout v pochybnostech, že nejde o pozemek určený k plnění funkcí lesa?

 Otázkami souvisejícími s kůrovcovou kalamitou
     • Včasné neprovedení opatření k ochraně lesa
     • Otázka odpovědnosti za přestupek nesplnění ochranných opatření
     • Překročení závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a osnov

 Vjezdem do lesa
     • Posuzování vjezdu do lesa jako přestupku podle lesního zákona
     • Možnost umístění zákazové značky na účelovou komunikaci a jeho dopad

 Rozšířenými pravomocemi lesní stráže

 Obhospodařováním a dopravou do a z lesa po pozemních komunikacích (účelové a místní komunikace)

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9,30 - 11,30    ODBORNÝ PROGRAM
11,30 - 12,10    OBĚD
12,10 - 14,10    ODBORNÝ PROGRAM
14,10 - 14,40    DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

 

 

 

 

Vzdělávací program semináře a webináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. průběžné vzdělávání. Průběžné vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky má čísla akreditací  AK/PV 511/2019 a       AK/VE-322/2019.

 

Počet účastníků pro prezenční účast je omezený a bude se řídit v té době aktuálním usnesením vlády.

Přiložené soubory