Stavební zákon- seminář, webinář

zveme Vás na seminář a webinář

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
22.09.2022 09:00
Datum do:
22.09.2022 15:00
Místo konání:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Druh:
seminář

SEMINÁŘ JE PŘESUNUT NA 20. LEDNA 2023.

 

STAVEBNÍ ZÁKON

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

Termín konání: 22. září 2022

Místo konání: AURELI hotel Globus, Praha

Program semináře a webináře:

 • Informace o novele stavebního zákona vyhlášené zákonem č. 403/2020 Sb. a paragrafovém znění nového stavebního zákona na úseku povolování staveb - porovnání současné a nové právní úpravy
 • Obecné informace
  • základní pojmy
  • vztahy stavebního zákona k dalším předpisům
  • závazná stanoviska dotčených orgánů
  • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - souhlas podle § 184a SZ
  • účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
 • Problematika třetí části stavebního zákona v rozsahu:
  • záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
  • druhy územních rozhodnutí
  • územní souhlas
  • územní řízení
  • společné územní a stavební řízení
 • Problematika čtvrté části stavebního zákona v rozsahu:
  • stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
  • ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
  • stavební řízení
  • veřejnoprávní smlouva
  • změna stavby před jejím dokončením
  • kolaudace staveb
  • změna v užívání stavby

Časový harmonogram

 • 8:00 – 9:00 Registrace účastníků
 • 9:00 – 10,30 Odborný program
 • 10,30 – 10,50 Přestávka na kávu
 • 10,50 -12,30 Odborný program
 • 12,30 – 13,10 oběd
 • 13,10 -14,30 Odborný program
 • 14,30 – 14,45 Diskuse a ukončení semináře

Prezenčně se seminář uskuteční v případě, že to budou dovolovat protiepidemiologická opatření.

Přiložené soubory