Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe

Datum od:
02.11.2022 09:00
Datum do:
02.11.2022 15:00
Místo konání:
Hotel Globus, Praha
Druh:
seminář

 
 

PŘEDNÁŠÍ

MVDr. Martin Jánošík
vrchní rada, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
zástupce ředitele Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy

 

CÍLOVÁ SKUPINA

• úředníci územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika
• příslušníci městských policií, pracovníci neziskových organizací, zaměstnanci útulků pro opuštěná zvířata apod.

PROGRAM WEBINÁŘE

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí:

• právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v občanském zákoníku,
• základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
• stručné informace o vydané novele zákona na ochranu zvířat,
• orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských veterinárních správ,
• přestupky v zákoně na ochranu zvířat, právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete,
• zvláštní opatření v zákoně na ochranu zvířat, zejména umístění týraného zvířete
do náhradní péče, předběžná náhradní péče,
• problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8,30 - 9,00 registrace
9,00 - 10,30 ODBORNÝ PROGRAM
10,30 - 10,50 přestávka
10,50 - 12,30 ODBORNÝ PROGRAM
12,30 - 13,10 obědová pauza
13,10 - 14,55 ODBORNÝ PROGRAM
14,55 - 15,15 diskuse a ukončení semináře a webináře

Změna programu vyhrazena

 

Přiložené soubory