Aerátor ČOV

  zařízení (mechanické) na disperzi vzduchu ve vodě v provzdušovací nádrži.