Aerobní biologické čištění (ČOV)

čištění např. odpadních vod za přítomnosti kyslíku.