Aktivace ČOV

  • biologické čištění odpadních vod oživeným kalem v nádrži za umělého provzdušování
  • převedení do činného stavu, dílčí děj nezbytný k tomu, aby v dané soustavě mohl probíhat proces, který by jinak probíhal v malé míře, nebo neprobíhal vůbec.