Aktivace domovní čistírny odpadních vod

biologické čištění odpadních vod oživeným kalem v nádrži za umělého provzdušování