Aktivační nádrž čistírny odpadních vod

uměle provzdušňovaná nádrž, kde dochází při čištění vod k aktivačnímu procesu.