Aktivační proces při biologickém čištění

odpadní voda se smíchává s aktivovaným kalem za současného provzdušňování