Aktivovaný kal (živé mikroorganismy)

je v čistírně odpadních vod přiveden do odpadní vody a směs je provzdušňována.