Biofiltr, biologický filtr

objekt na biologické čištění odpadních vod jejich průtokem přes náplň s biologickým povlakem (blánou), využívající činnosti mikroorganismů přisedlých k náplni filtru.