Biologické čištění vody

soubor procesů, kterými je z odpadní vody činností mikroorganismů odstraňován organický uhlík, případně sloučeniny dusíku a fosforu.