Kal biologický (sekundární)

kal z biologického stupně čištění, kal oživený (aktivovaný) se vrací do aktivačního procesu (kal vracený) nebo se jako přebytečný odčerpává, kal z biofiltrů se do procesu čištění nevrací.