Nádrž dosazovací

usazovací nádrž na konci biologického stupně čištění, sekundární sedimentace.