Proces aerobní

odstraňování organických látek z odpadní vody činností mikroorganismů za přítomnosti kyslíku.