Sedimentace

je proces usazování těžších nerozpustných součástí z kapalné směsi.