Splašky, splašková odpadní voda

odpadní voda z domácnosti, ze sociálních zařízení, z objektů společného stravování, z ubytování, ze zdravotnických zařízení apod.