Stabilizace kalu

mineralizice oživeného kalu oxidací (dlouhodobým provzdušňováním v aktivaci).