Účinnost čištění

poměr úbytku koncentrace znečišťující látky, dosažený čištěním, ke koncentraci dané látky před čištěním, vyjadřuje se v procentech.