Vrácený kal

(mamutka přečerpává do aerační zóny) z dosazovací nádrže.