Vyhnívání kalu

rozklad organických látek v kalu za anareobních poměrů.