Havarijní služba pro úniky závadných látek

Pro konkrétní nabídku vyplňte Poptávku nebo volejte ZDARMA 800 13 11 13.

  Nahlášení havárie havarijní službě:  kontakt.

Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek

Havarijní služba funguje celý rok 24 hodin denně .

Posádka havarijní služby vyjíždí na místo s plně vybaveným

zásahovým vozidlem do dvou hodin od nahlášení havárie.

Zásah havarijní služby je vždy prováděn pod vedením odborně vyškoleného pracovníka.

Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek

 

Havárie

Základní náplň havarijní služby:

 • výjezd speciálně vybaveného zásahového vozidla na základě ohlášení havárie
 • zajištění odborné koordinace zásahu v rámci havarijního úniku látek kontaminujících životní prostředí, 
 • jednání s orgány státní správy při řešení havarijního úniku

 

 • zajištění projekční přípravy sanačního zásahu a kompletní realizace sanačních prací včetně likvidace vzniklých nebezpečných odpadů
 • zpracování závěrečné zprávy z průběhu sanačního zásahu eventuelně dalších následných prací (zpracování analýzy rizika, dlouhodobý monitoring apod.) 
Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek

 

Vybavení havarijního vozidla umožňuje provést bezodkladný zásah na místě havárie:

 • kompletní rekognoskaci lokality a fotodokumentaci prací
 • ochranu povrchových toků nornými stěnami a sorpčními Havárie - odběr vzorkůhady
 • monitoring znečištění horninového prostředí
 • monitoring povrchových a podzemních vod
 • ochranu kanalizačních řadů
 • ošetření zasažených ploch sorpčními prostředky, jejich sběr a likvidaci

 Vybavení havarijního vozidla mimo jiné zahrnuje:

 • Havárie - norná stěnaSorpční a čistící prostředky (hydrofobní i hydrofilní sypké sorbenty, sorpční rohože, biologicky odbouratelné odmašťovadlo)
 • Širokou škálu ochranných pomůcek
 • Dopravní značení pro bezodkladné provedení prací na komunikacích
 • Mobilní odlučovač ropných látek s příslušenstvím
 • Elektrocentrálu, osvětlovací techniku, kompletní vybavení pro odběr vzorků zemin, podzemních a povrchových vod a další technické pomůcky

Laboratorní analýzy odebraných vzorků jednotlivých složek životního prostředí při havarijních zásazích a následných sanačních pracích jsou prováděny v akreditované zkušební laboratoři Bioanalytika CZ Chrudim s. r. o., kde je pro účely havarijní služby zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba.

Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek
Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek Havarijní služba pro úniky závadných látek

 

Pro následnou sanaci horninového prostředí a podzemních a povrchových vod jsou využívány další sanační technologie – stacionární odlučovače ropných látek, stripovací kolony, ventingové stanice apod.

Dlouhodobě spolupracujeme při likvidaci následků dopravních nehod se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.

 Havárie - neutralizaceHavárie Havárie - odtěžba Havárie - odběr vzorků

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

|

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Připojené fotogalerie

Nepřetržitá havarijní služba pro úniky závadných látek

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz