Jímky

Pro konkrétní nabídku vyplňte Poptávku nebo volejte ZDARMA 800 13 11 13.

Popis jímky I Výhody I Instalace I Údržba jímky I Plastové jímky hranaté PJBH I Plastové jímky kruhové PJBKFotogalerie

 

POPIS JÍMKY

Plastové jímky slouží k akumulaci odpadních splaškových vod malých zdrojů znečištění ( rodinné domy, rekreační objekty apod.). Jímky vyrábíme v kruhovém nebo hranatém provedení.

Jímku (žumpu) tvoří hranatá nebo kruhová plastová nádrž. Zastropení jímky je provedeno jako pochůzné. Technický komínek má ø 600 mm.

VÝHODY

  • vysoká životnost
  • bezobslužný provoz
  • žádná elektrointalace
  • nízké pořizovací náklady
  • zaručená vodotěsnost
  • jednoduchá montáž
  • kvalitní zpracování
  • Certifikát

Dle Vašeho přání zajistíme dovoz a montáž jímky, upravíme jímku dle místních podmínek a požadavků a provedeme změnu průměru nátokového potrubí.

 

INSTALACE

Jímky (žumpy) se osazují do stavební jámy na základovou betonovou desku tl. 100 - 150 mm. Po osazení jímky se provádí obsyp tříděným výkopem nebo obetonování za současného plnění jímky vodou. Obsyp či obetonování určí projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdálenosti  od okolních objektů, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu jímky v projektové dokumentaci.

 

ÚDRŽBA JÍMKY

Při naplnění 90% kapacity jímky vyčerpat zachycený kal a odvést na ČOV.

 

PLASTOVÉ JÍMKY BEZODTOKOVÉ HRANATÉ PJBH

Jímka

 

 

 

 

 

TYPY JÍMEK PJBH A TECHNICKÉ PARAMETRY

 Typ jímky

Užitný objem
[m3]

Délka  A
[mm]

Šířka B
[mm]

Výška  H1
[mm]

Výška  H2
[mm]

Výška H3
[mm]

DN

Hmotnost [kg]

Způsob osazení do země

PJBH - 4,65

4,65

2 160

1 500

1 800

1 550

300

125

350

OS, OB, SV

PJBH - 6,97

6,97

3 160

1 500

1 800

1 550

300

125

420

OS, OB, SV

PJBH - 10,5

10,5

3 160

2 000

2 040

1 800

300

160

630

OS, OB, SV

PJBH - 14,2

14,2

4 160

2 000

2 100

1 800

300

160

780

OS, OB, SV

PJBH - 17,6

17,6

5 160

2 000

2 100

1 800

300

160

950

OS, OB, SV

PJBH - 23,5

23,5

5 160

2 000

2 600

2 350

300

160

1 120

OB, SV

PJBH - 28,2

28,2

6 160

2 000

2 600

2 350

300

160

1 220

OB, SV

PJBH - 34,5

34,5

6 160

2 500

2 600

2 350

300

160

1 330

OB, SV

PJBH - 42,5

42,5

6 160

2 500

3 100

2 840

300

160

1 420

OB, SV

PJBH - 33

33

4 160

2 000

3 160

2 840

300

160

1 650

OB, SV

Poznámky:
1) Hmotnosti jsou vypočítány pro jímky ze stěnových prvků a pro způsob osazení k obetonování event. obezdění
2) Průměr Ø světlosti DN 125 až 150, event. dle přání zákazníka

PLASTOVÉ JÍMKY BEZODTOKOVÉ KRUHOVÉ PJBK

 

Plastová jímka kruhová

 

 

 

 

 

TYPY JÍMEK PJBK A TECHNICKÉ PARAMETRY

 

Užitný objem
[m3]

Průměr D [mm]

Výška H1 [mm]

Výška H2 [mm]

Výška H3 [mm]

Celková váha [kg]

Provedení

 PJBK- 2,5

2,5

1 600

1 516

1 260

300

86

OB, OS, SV

 PJBK- 4,5

4,5

1 600

2 516

2 260

300

120

OB, OS, SV

 PJBK-6

6

2 100

2 016

1 760

300

195

OB, OS, SV

 PJBK-7,4

7,4

2 350

2 016

1 760

300

285

OB, OS, SV

 PJBK - 9,4

9,4

2 350

2 416

2 160

300

315

OB, OS, SV

 PJBK - 13

13

2 650

2 620

2 370

300

340

OB, OS, SV

 PJBK - 15,2

15,2

2 650

3 020

2 770

300

390

OB, OS, SV

 Poznámka: Profil D1 světlosti 125 mm(150 mm), event. dle přání zákazníka.

Poznámky:
1) Hmotnosti jsou vypočítány pro jímky v provedení k obsypání
2) Průměr Ø od světlosti DN125 až 150, event. dle přání zákazníka

Použité zkratky:
OB = osazení s obetonováním
OS = osazení k obsypání
SV = osazení s výskytem spodní vody

 

FOTOGALERIE

Instalace - plastová jímka Instalace - plastová jímka Instalace - plastová jímka Instalace - plastová jímka
Instalace - plastová jímka Instalace - plastová jímka Instalace - plastová jímka  

 

Podrobnější informace na stránkách  Plastové jímky

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

 

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

 

 

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Obchodní oddělení výrobků a služeb Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz
 
 
Kontaktní osoba: Funkce: Mobilní telefon: E-mail:

Jiří Krňák

vedoucí obchodně-výrobního úseku

725 073 545

jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Marcel Klas

poptávky, nabídky výrobní program a služby společnosti VZ Ekomonitor

724 384 531

marcel.klas(at)ekomonitor.cz

Mgr. Martina Štrbíková

poptávky, nabídky výrobní program a služby společnosti VZ Ekomonitor

601 567 726

martina.strbikova(at)ekomonitor.cz

Ing. Pavlína Pašková

poptávky, nabídky výrobní program a služby společnosti VZ Ekomonitor

702 023 507

pavlina.paskova(at)ekomonitor.cz

Ing. Daniel Kotaška

hlavní inženýr projektů

606 623 068

daniel.kotaska(at)ekomonitor.cz

Josef Filipczyk

veřejné zakázky 724 758 474 josef.filipczyk(at)ekomonitor.cz