Žumpy

Pro konkrétní nabídku vyplňte Poptávku nebo volejte ZDARMA 800 13 11 13.

 

Použití | Materiál | Popis | Zakrytí | Příslušenství  I Žumpy hranaté typy|Žumpy kruhové typy

POUŽITÍ

 

 • Plastové žumpy je vhodné použít u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena.

  • jako vyvážecí žumpy
  • retenční nádrže
  • požární nádrže
  • kalové jímky
  • dešťové nádrže
  • čerpací jímky
  • jiné

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Žumpy jsou vyráběny z hygienicky nezávadného polypropylenu, který splňuje požadavky vyhlášky MZd. Č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody, a vyhlášky MZd. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

POPIS

Plastová žumpa je vyráběna z polotovarů desek a stěnových prvků z integrálního (lehčeného) polypropylenu, z desek z homogenního polypropylenu a z jejich kopolymerů technologií svařováním.

Plastové žumpy jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem.

Na přání odběratele může být plastová žumpa opatřena různými technologickými otvory eventuelně nátrubky pro napojení potrubí.

Žumpy jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.

ŽUMPY PLASTOVÉ HRANATÉ

Typ

Hmotnost

Rozměry (d x š x v)

Užitný objem Způsob osazení do země
(kg) (mm) (m3)
PŽH 4,65  350 2160 x 1500 x 1800  4,65 OS, OB,SV
PŽH 6,97  420  3160 x 1500 x 1800  6,97 OS, OB,SV
PŽH 10,5  630  3160 x 2000 x 2040  10,5  OS, OB,SV
PŽH 14,2  780  4160 x 2000 x 2100  14,2  OS, OB,SV
PŽH 17,6  950  5160 x 2000 x 2100  17,6  OS, OB,SV
PŽH 23,5  1120  5160 x 2000 x 2600  23,5  OB, SV
PŽH 28,2  1220  6160 x 2000 x 2600  28,2  OB, SV
PŽH 33  1650  4160 x 2000 x 3160  33   OB, SV
PŽH 34,5  1330  6160 x 2500 x 2600  34,5   OB, SV
PŽH 42,5 1420 6160 x 2500 x 3100 42,5  OB, SV

ŽUMPY PLASTOVÉ KRUHOVÉ

Typ

Hmotnost

Rozměry (d x š x v)

Užitný objem Způsob osazení do země
(kg) (mm) (m3)
PŽK 2,5  86 1600 x 1516  2,5 OS, OB,SV
PŽK 4,5  120  1600 x 2516  4,5 OS, OB,SV
PŽK 6  195 2100 x 2016  6  OS, OB,SV
PŽK 7,4  285  2350 x 2016  7,4  OS, OB,SV
PŽK 9,4  315  2350 x 2416  9,4  OS, OB,SV
PŽK 13  340  2650 x 2620  13 OS, OB,SV
PŽK 15,2  390

2650 x 3020

 15,2 OS, OB,SV

 

ZAKRYTÍ PLASTOVÉ ŽUMPY

Plastová žumpa se vyrábí jako uzavřená (zastropená), standartně se vstupním otvorem Ø 600, nebo 600 x 600 mm v provedení stropu jako:

 • pochůzné (s poklopy třídy „A“ dle ČSN EN 124), obr. 1
 •  přejezdné (s poklopy třídy „C“ a „D“ dle ČSN EN 124)

Ve standartním provedení je podzemní plastová žumpa dodávána jako uzavřená (s víkem), se vstupním průlezným komínkem, jednoduchým plastovým poklopem a pro uložení bez výskytu podzemní vody. Víko žumpy je navrženo tak, aby přeneslo zatížení od břemene 2,5 kN/m2. Průřez komínku je možný 600 x 600 mm nebo 600 x 800 mm.

Výška komínku nad víko (strop) nádrže je 350 mm. Plastová žumpa do podzemní vody bude řešena vždy pro každý jednotlivý případ na vyžádání.

Ze strany zákazníka je nutno udat předpokládanou výši hladiny podzemní vody.
 

MATERIÁL VÍKA- POKLOPU

 • plast
 • ocel s povrchovou úpravou
 • nerez ocel
 • litina
 • polykarbonát s ocel. výztuží
 •  betonový prefabrikát

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚPRAVY

 • žebřík
 • vtoky, případně odtok ze žumpy, světlosti potrubí a úhly nátoku
 • úprava do podzemní vody
 • plastové sloupky po obvodě nádrže vylité betonem (pro přejezdné provedení)

ODVĚTRÁNÍ

Plastová žumpa musí být odvětrána přívodní kanalizací nebo nad úroveň okolních budov samostatným potrubím.

Napojení plastové žumpy ke kanalizaci se provádí potrubím DN 125 až 150 dle konkrétních podmínek stavby.

DALŠÍ POUŽITÍ

Vyvážecí jímky:

Celoplastové vyvážecí bezodtokové jímky (žumpy) se budují tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.
 

Retenční nádrže

Retenční nádrž slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace. Retenční nádrž nachází uplatnění u rodinných domků, rekreačních objektů, malých a velkých firem a jiných subjektů.

Požární nádrže

Nádrž pro kumulaci vody

Kalová jímka

Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek.


Dešťová zdrž

Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky,zálivka ...), kropení a zalévání kurtů ,zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.


Čerpací jímky

Pro přečerpávání vody, pro snížení hladiny podzemní vody.

Žumpy - podrobnější informace najdete na našem webu Žumpy

Źumpy - certifikát

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí obchodně-výrobního úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Veronika Pešková

 

601 567 726
veronika.peskova(at)ekomonitor.cz