Archiv aktualit

 • 05.08.2020

  Popis činnosti: odběry a svážení vzorků všech typů vod, zeminy, atd.

  Požadujeme: optimálně úplé středoškolské vzdělání (obory chemického směru nebo oblastí životního prostředí výhodou), řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, flexibilitu a ochotu učit se novým věcem, zkušenosti z oboru vítány.

  Nabízíme: práci v prosperující a zavedené firmě, možnost dalšího profesního rozvoje, platové ohodnocení podle dosažené praxe a schopností, zaměstnanecké benefity.

  Nástup je možný ihned.

 • 15.07.2020

  Popis činnosti: sváření nerezi a montáže firemních výrobků.

  Požadujeme: minimálně vyučení v technickém oboru, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, flexibilitu a ochotu učit se novým věcem, svářečský průkaz a zkušenosti v oboru výhodou.

  Nabízíme: práci v prosperující a zavedené firmě, možnost dalšího profesního rozvoje, platové ohodnocení podle dosažené praxe a schopností, zaměstnanecké befenity.

  Nástup je možný ihned.

  Bližší informace: Mgr. Pavel Vančura, e-mail: pavel.vancura@ekomonitor.cz.

 • 15.07.2020

  Popis činnosti: vodoinstalační práce a montáže firemních výrobků.

  Požadujeme: minimálně vyučení v technickém oboru, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, flexibilitu a ochotu učit se novým věcem, zkušenosti v oboru výhodou.

  Nabízíme: práci v prosperující a zavedené firmě, možnost dalšího profesního rozvoje, platové ohodnocení podle dosažené praxe a schopností, zaměstnanecké befenity.

  Nástup je možný ihned.

  Bližší informace: Mgr. Pavel Vančura, e-mail: pavel.vancura@ekomonitor.cz.

 • 29.04.2020

  PŘIJMEME HYDROGEOLOGA / INŽENÝRSKÉHO GEOLOGA

   

 • 07.04.2020

  PŘIJMEME PROJEKTANTA VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

  Náplň práce: samostatná práce na vodohospodářských projektech.

  Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání odpovídající náplni práce, uživatelskou znalost práce na PC, samostatnost, řidičský průkaz skupiny B, flexibilitu a ochotu učit se novým věcem.

  Nabízíme: práci v prosperující a zavedené firmě, možnost dalšího profesního rozvoje, odpovídající mzdové ohodnocení, možnost ubytování, zaměstnanecké benefity.

  Nástup na uvedenou pozici je možný ihned.

 • 01.04.2020

  Momentálně máme volnou kapacitu dvou vrtných souprav. Jedná se o vrtnou soupravu Wirth B1A na kolovém podvozku Mercedes s jádrovým vrtáním do 10 metrů nebo vrtáním ponorným kladivem do 100 metrů, a lehkou vrtnou soupravu HVS 245 na pásovém podvozku s jádrovým vrtáním nebo vrtáním ponorným kladivem do 70 metrů. Vhodné (krom provádění inženýrskogeologických průzkumů) pro budování nových zdrojů vody, vrtání studní, atd.

  Kontakt pro zájemce: 469 682 303-5, zelená linka 800 13 11 13, ekomonitor@ekomonitor.cz.

 • 01.04.2020

  Společnost Bioanalytika CZ nabízí dezinfekci pro ochranu před koronavirem! Dezinfekce je míchaná ze směsi čistého lihu, glycerolu a peroxidu vodíku, vše doplněné převařenou vodou, v přesně daných poměrech, podle doporučení WHO a s povolením Ministerstva zdravotnictví. Takto umíchaná dezinfekce má kromě baktericidních i virucidní účinek, takže je vhodná přesně pro ochranu před koronavirem. A na rozdíl od řady komerčně dodávaných přípravků se jedná se o silně koncentrovaný produkt.

  Kontakt pro zájemce: Ing. Markéta Dvořáčková, 725 730 646, marketa.dvorackova@bioanalytika.cz.

 • 25.03.2020

  Ministerstvo

  20.03.2020

  Ministerstvo životního prostředí umístilo dne 19. března na své internetové stránky informaci o odložení ohlašovacích povinností pro soukromou i veřejnou sféru o tři měsíce. Tyto povinnosti nelze odložit plošně, proto MŽP vydalo pokyn České inspekci životního prostředí, aby za nesplnění ohlašovacích povinností (týká se např. souhrnných údajů podle zákona o odpadech, ročních zpráv o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik apod.), které měly termín v březnu a dubnu 2020, neukládala až do 30. června 2020 žádné sankce.

 • 20.03.2020

  Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů konstatuje, že dosud (18. březen) neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19  přímým nechráněným kontaktem během nakládání s infekčním, především zdravotnickým odpadem.

 • 12.03.2020

  Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020. O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat. Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.

  Tým seminářů a konferencí Ekomonitor

 • 02.03.2020

  Dne 28. února 2020 zveřejnilo Národní referenční centrum pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu stanovisko k otázce možného přenosu koronaviru SARS-CoV-2 pitnou vodou. Ve stanovisku NRC konstatuje, že je nepravděpodobné, že by se koronavirus mohl dostávat do zdrojů surové vody, neboť polovina zdrojů v ČR jsou zdroje podzemní a většinu povrchových zdrojů tvoří chráněné vodárenské nádrže na horních tocích řek. Navíc jsou respirační viry citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením.

 • 02.03.2020

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 1/20 pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu. Výzva se týká podprogramu B (zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí) a C (zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy).

 • 30.01.2020

  PŘIJMEME PROJEKTANTA VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

  Náplň práce: samostatná práce na vodohospodářských projektech.

  Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání odpovídající náplni práce, uživatelskou znalost práce na PC, samostatnost, řidičský průkaz skupiny B, flexibilitu a ochotu učit se novým věcem.

  Nabízíme: práci v prosperující a zavedené firmě, možnost dalšího profesního rozvoje, odpovídající mzdové ohodnocení, možnost ubytování, zaměstnanecké benefity.

  Nástup na uvedenou pozici je možný ihned.

 • 27.01.2020

  Rok 2020 má být podle usnesení Valného shromáždění OSN rokem zdraví rostlin. Na jaře se v Římě uskuteční konference ministrů zemědělství, která má schválit celosvětovou strategii ochrany zdraví rostlin do r. 2030. Pro Českou republiky jsou hlavními tématy kůrovcová kalamita, přemnožení hraboši a omezování dostupnosti přípravků na ochranu rostlin kvůli přísnějším požadavkům na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Pro všechny, kteří jsou činní v oblasti ochrany vod, je zajímavá zejména skutečnost, že se ČR v rámci zmíněné strategie hodlá soustředit mj.

 • 20.01.2020

  Čtrnáct dní před koncem roku 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Národního programu Životní prostředí 12. výzvu pro prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod, podporovaná aktivita 1.3.B Domovní čistírny odpadních vod. Cílem výzvy je vybudování soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacit 50 EO v oblastech, kde výhledově nelze z technických nebo ekonomických důvodů připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

 • 10.12.2019

  Vedení společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. přeje společně se zaměstnanci společnosti všem obchodním partnerům, spolupracovníkům, zákazníkům a čtenářům našich internetových stránek hezké Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2020.

 • 29.11.2019

  V září letošního roku se konala v Praze ustavující schůze Asociace sanačních společností a 15. listopadu 2019 byla Asociace zapsána do spolkového rejstříku. Jejím cílem je rozvoj, reprezentace a vzájemná podpora sanačních společností a šíření informací o cílech a výsledcích sanací ekologických škod. Naše společnost patří mezi zakládající členy, jimiž jsou dále DEKONTA, a.s., GEOSAN GROUP a.s., G-servis Praha spol. s r.o., VODNÍ ZDROJE, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., FCC Česká republika, s.r.o., KHSanace s.r.o., EUROGAS a.s., GEOtest, a.s. a Ing. Marcel Pejzl.

 • 20.11.2019

  Parkem roku 2019 se na základě rozhodnutí odborné poroty stala revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích. Naše společnost se v letech 2014 – 2015 na zmiňované revitalizaci také podílela, konkrétně na zhotovení průtočného systému obtékajícího zámecký areál a částečně na rekonstrukci odvodnění "Císařského náhonu". I my tak máme radost z ocenění i z toho, že se park stal po rekonstrukci jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě!

 • 14.10.2019

  Máme radost! Odborný architektonický dvouměsíčník ERA21, který spoluvytváří odbornou debatu o architektuře v souvislostech, vyzdvihl revitalizaci náhonu na Střelnici v Chrudimi jako příklad kvalitní revitalizace vodního toku na území města, a to v čísle, které se tématu vody v krajině i urbanizovaném prostředí speciálně věnuje. A protože se to tam nikde nepsalo, hlásíme se k tomu, že tuto povedenou revitalizaci prováděla právě naše společnost!