Archiv aktualit

 • 26.05.2018

  K nejvážnějším ekologickým problémům města Chrudim a jeho okolí patřila dlouhá léta kontaminace areálu bývalého podniku Transporta, v němž se nacházely zbytky různých chemikálií, zejména rozpouštědel a těkavých uhlovodíků. Kontaminace zasahovala až do hloubky 12 m. Odstranění této závažné staré ekologické zátěže řešila naše společnost. Vlastní sanace probíhala od roku 2013 a v jejím průběhu bylo z lokality odstraněno více než 25 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků, 130 tun látek ropného původu a 4,5 tuny látek skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny).

 • 09.05.2018

  Do našeho pracovního týmu hledáme IT ADMINISTRÁTORA.

  Náplň práce: správa IT, zajištění provozu (a drobných oprav) zařízení IT (PC, NTB, tiskárny, wifi)

 • 08.05.2018

  Město Chrudim získalo 100% dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci náhonu v městském parku Střelnice, který je součástí přírodní památky Ptačí ostrovy. Revitalizace má spočívat v ose odtěžení bahnitých sedimentů z hlavní větve náhonu a spojovacího koryta, odstranění stavidlového jezu, opravu pevného jezu a odstranění překážek z koryta náhonu tak, aby nedocházelo k jeho zanášení. Dále budou opraveny nábřežní zdi, upraveny břehy, vybudovány přístupy k vodě pro veřejnost a hlavní koryto bude upraveno tak, aby umožňovalo přechod pěším návštěvníkům.

 • 08.05.2018

  Ve čtvrtek 19. dubna 2018 prošla poslaneckou sněmovnou v prvním čtení novela zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR.

 • 30.04.2018

 • 03.11.2017

  Jedná se o standardní firemní razítko, které mělo namísto označení číselné řady označení písmenem "K" v kroužku. V době ztráty byla barva razítka černá. Toto razítko prohlašujeme ode dne 18. 9. 2017 od 8.00 hodin včetně za neplatné a naší společností již není používáno. Jakékoliv závazky vyplývající z případného použití tohoto razítka budou předány na Policii ČR. /sites/default/files/obrazky/skmbt_c36017110308290.pdf

 • 17.10.2017

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. 10. 2017 ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR 75. výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020.

 • 17.10.2017

  Letos již poslední dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Miliarda korun je připravena na řešení efektivnějšího hospodaření s dešťovou vodou, protipovodňové ochrany a rovněž řešení ekologických zátěží.