Projekční činnost

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Zpracování projektové dokumentace a příprava staveb ve stupních:

územní plány, průzkumy, studie, technologické návrhy, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci, inženýrská činnost, autorské dozory, technické dozory investora, provozní řády, odborné posudky, technické pomoci.

Pro vodní a vodohospodářské stavby v oblastech:

  • Kanalizace a kanalizační objekty (stokové sítě, čerpací stanice, odlučovače, oddělovače atd.)
  • Čistírny odpadních vod komunální i průmyslové
  • Vodovody a objekty vodovodních sítí (jímací objekty, vodojemy, tlakové stanice, vodoměrné šachty, redukce tlaků atd.)
  • Úpravny vody komunální i průmyslové
  • Bazény, koupaliště, aquaparky a balneoprovozy
  • Rybníky, vodní nádrže, malé a střední přehrady
  • Úpravy toků a vodní objekty (jezy, stupně, přehrážky)
  • Závlahy a závlahové objekty
  • Bioplynové stanice zemědělské i komunální

Kontakt

Ing. Daniel Kotaška

+420 606 623 068

 

Reference

Projektová činnost

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

 

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz